Öğr. Gör. CENGİZ KARAGÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. CENGİZ KARAGÖZ

T: (0282) 250 3016

M ckaragoz@nku.edu.tr

W ckaragoz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez: POSTCOLONIALISM GLOBALIZATION AND CULTURAL FORMATIONS IN JHUMPA LAHIRI´S FICTION
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2010-2014
Tez: A Postcolonial Reading of Aime Cesaire´s Plays (2014)
Lisans
Üniversite: CUNHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2009-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Boynukara H., Karagöz C., Intermingling of Collective Memories with Food in Lahiri’s Fiction, Asian Journal of Multidisciplinary Studies, vol. 4, pp. 69-74, 2016.
Özgün Makale J-Gate, Google Scholar, Directory of Research Journal Indexing, BASE - Bielefeld Academic Search Engine, International Impact Factor Services (IIFS), India Environment Portal
2. BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., Fallacy of Multiculturalism in The Black Album, Modern Research Studies, vol. 2, 2015.
Özgün Makale Scientific Index Services, Electronic Journals Library
3. KARAGÖZ C., The Local Elites in Matigari by Ngugi Wa Thiong´o, Balkan Journal of Social Sciences, vol. 4, 2015.
Özgün Makale EBSCO HOST, ASOS, DOAJ
4. KARAGÖZ C., Dilemma of Male Immigrants in Lahiri´s Short Stories, Modern Research Studies, vol. 1, 2014.
Özgün Makale Scientific Index Services, Electronic Journals Library
5. KARAGÖZ C., Non-Belonging and Dislocation in The English Patient and The Mimic Men, The Criterion, vol. 5, 2014.
Özgün Makale EBSCOHOST,BIBSYS Library Base and Patron-Driven Aquisitions, PDA, Shanghai Jiao Tong University, The Knowledge Network, Vrije Universiteit, Brussel, Every Writer´s Resource, National Library of Sweden, Index Copernicus, University of Washington, Duotrope´s Digest, Georgetown University, SPARC EUROPE, Colorado State University, Manual Library
6. KARAGÖZ C., A Postcolonial Reading of Aime Cesaire´s Plays, The Journal of International Social Research, vol. 7, 2014.
Özgün Makale EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat
7. KARAGÖZ C., Stereotypes in Naipaul´s Novels, Humanitas-International Journal of Social Sciences, vol. 2, 2014.
Özgün Makale MLA , EBSCO Publishing, CEEOL , ASOS, TEİ
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARAGÖZ C., Unfulfilled Gender Relations in The Sun Also Rises and This Side of Paradise, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 38, 2014.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Boynukara H., Karagöz C., Researches on Science and Art In 21st Century Turkey, Bölüm: Culture In A Globalized World, Yayın Yeri: Gece Publishing, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Boynukara H. ., Karagöz C., Küreselleşme ve Dil Değişimleri, VII. IBANESS Congress (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri
2. Karagöz C. ., Preserving Collective Memory of India through Women in Lahiri’s Fiction, 5. BAKEA (04.10.2017-06.10.2017).
Özet bildiri
3. Hasan Boynukara C. K. ., Aime Cesaire and Negritude Movement, 5. IBANESS Congress (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
4. BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., The Concept of Exile as a Process of Irremediable Crisis and Fragmentation in Naipaul’s Novels, 16th International Cultural Studies Symposium (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
5. BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., The Predicament of a Half-Caste Female in Almayer´s Folly, IBAD-2017 (20.04.2017-23.04.2017).
Özet bildiri
6. Boynukara H. ., Karagöz C., Globalization As The Clash of Civilizations in Brick Lane, 1. International Symposium on Social Sciences (13.10.2016-15.10.2016).
Özet bildiri
7. BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., Recapturing of Collective Memories and Culture in The Namkesake and Crescent, BAS 26th International Conference (12.05.2016-14.05.2016).
Özet bildiri
8. KARAGÖZ C., The Globalization and Localization of Culture in The Namesake by Jhumpa Lahiri, Constructions of Identity 8: Discourses in the English Speaking World (06.11.2015-07.11.2015).
Tam metin bildiri
9. BOYNUKARA H., KARAGÖZ C., A Postcolonial Comparison of Fanon and Thiong’o in the Light of Thiong’o’s Fiction, Second International Week On English Studies (08.05.2015-10.05.2015).
Özet bildiri
10. KARAGÖZ C., Consequences of Orientalism in Monica Ali’s Brick Lane, 9th International IDEA Conference: Studies in English (15.04.2015-17.04.2015).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların Öğrenci Motivasyonu, Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanım Becerilerine Olası Etkileri (NKUBAP.00.01.AY.16.070), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.06.2016-25.10.2016.